CZ EN

Vítejte na stránkách České společnosti pro výzkum a využití jílů, z.s.

Aktualizováno 3.7.2024

NEW! Click the link!

11 Mid European Clay Conference in Pilsen, September 15.-20., 2024.

Topics of the conference:


1.Geology, mineralogy of clays
2.Identification  of clay minerals
3.Modification of clay minerals and materials science
4.Physicochemical evaluation of clays
5.Application of clays in industry, medicine and environment
6.Computational methods in clay science
7. Clays in geotechnics
8.Teaching of clay science
9. General session

Abstract templates:

Abstract submission is opened now.


Each submitted abstract will be reviewed by members of scientific committee (announced soon) and response with comments and recommendations will be send to author during one or two weeks.
Each presenting author (oral or poster presentation) can submit one abstract per registration fee for publication. In other cases contact organizing committee.

All abstracts should be addressed to: miroslav.pospisil@matfyz.cuni.cz

All inquiries should be addressed to: miroslav.pospisil@matfyz.cuni.cz

Invitation to MECC 2024 in Pilsen, September 15.-20., 2024.

Dne 10.11.2023 byl vydán 73. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádala jarní odborný seminář, který se uskutečnil 22. června 2023 v Praze.

Program semináře:

 • 1) Martin Šťastný (Geologický ústav AV ČR, v.v.i.)
  Geologicko-geochemická charakteristika povodí Říčanky

 • 2) Milan Pšenička (KCHFO, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)
  Advances in atomistic simulation approach to halloysite structure

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 31.5.2023 byl vydán 72. Informátor.

Dne 30.11.2022 byl vydán 71. Informátor.

Dne 31.5.2022 byl vydán 70. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádala jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve středu 8.6. 2022 od 10:00 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v posluchárně KCHFO, 1. suterén.

Program semináře:

 • 1) Ochrana betonu alkalicky aktivovanými anorganickými a organickými látkami.
  Pavel Hájek
  (Techfloor)

 • 2) On the search for clay-herbicide interaction.
  Daniel Moreno Rodríguez

  (Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Chemical Physics and Optics, Ke Karlovu 3, 121 16 Prague, Czech Republic;
  Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava, Slovakia)


 • 3) Hydrotalcites and bioactive species - immobilization on the inner and outer surface.
  Szabolcs Murátha,c , Marko Pavlovicb, Istvan Szilagyic, František Kovandaa

  (aDepartment of Solid State Chemistry, University of Chemistry and Technology in Prague, Studentská 5, Prague, 166 28, Czech Republic;
  bDepartment of Physics and John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 02138, USA
  cDepartment of Physical Chemistry and Materials Science, University of Szeged, Rerrich Béla tér 1, Szeged 6720, Hungary)Dne 17.12.2021 byl vydán 69. Informátor.

Dne 10.6.2021 byl vydán 68. Informátor.

Dne 10.12.2020 byl vydán 67. Informátor.

Dne 23.5.2020 byl vydán 66. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádala podzimní odborný seminář, který se uskutečnil v pátek dne 29. 11. 2019 od 10:00 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, v ateliéru Fyzikálního ústavu UK, Ke Karlovu 5, 2. patro, (celé patro se projde a následně po zadním schodišti nahoru, do 2. patra je k dispozici výtah).

Program semináře:

 • 1) Ivan Turnovec (Turnov)
  Antropogenní aureoly

 • 2) Petr Rojík(Muzeum Sokolov), Marek Krössl(LIAS Vintířov)
  Jíly cyprisového souvrství a jejich využití při výrobě expandovaného kameniva.

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 20.11.2019 byl vydán 65. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK organizovala jarní odborný seminář, který se uskutečnil 27.6.2019 od 10:45 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře:

 • 1) Dimitrios Papoulis (Associate Professor, Geology Department, University of Patras, Greece)
  Halloysite based nanocomposites and photocatalysis

 • 2) Konstantinos Nikolakopoulos (Associate Professor, Geology Department, University of Patras, Greece)
  Remote sensing data processing for clay minerals mapping. Actualities and new perspectives.

 • 3) Ioannis Koukouvelas (Professor, Geology Department, University of Patras, Greece)
  The role of argillaceous minerals on understanding earthquakes and faults

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 5.6.2019 byl vydán 64. Informátor.

Dne 16.11.2018 byl vydán 63. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádala podzimní odborný seminář, který se uskutečnil v pátek dne 30. 11. 2018 od 10:30 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře:

 • Jakub Škoda (MFF UK Praha)
  Strukturní analýza podvojných vrstevnatých hydroxidů interkalovaných léčivy metodami molekulárních simulací.

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 16.5.2018 byl vydán 62. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádá jarní odborný seminář, který se uskuteční v pondělí dne 4. 6. 2018 od 10:00 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře:

 • 1) Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. (VŠCHT Praha)
  Stanovení texturních charakteristik jílů

 • 2) Doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. (VŠCHT Praha)
  Využití odpadních stavebních materiálů v sorpčních technologiích

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 13.11.2017 byl vydán 61. Informátor.

Podzimní odborný seminář se v Ostravě ve čtvrtek dne 30. 11. 2017 neuskuteční a je bez náhrady zrušen.

Dne 11.9.2017 byl vydán 60. Informátor jako kniha abstraktů k zeolitovému semináři a 20. jílové konferenci.

Zeolitový seminář a 20. jílová konference v České republice

12. září 2017, VŠCHT Praha, Česká republika

Dne 15.5.2017 byl vydán 59. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádala jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 1. 6. 2017 od 9:30 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře:

 • RNDr. Anna Žigová, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
  Charakteristika mineralogického složení vybraných půdních typů z referenčních tříd LUVISOLY a KAMBISOLY

 • RNDr. Petr Kovář, Ph.D. (Univerzita Karlova, Matematicko fyzikální fakulta, Praha)
  Teoretické studium absorbce thiabendazolu na montmorillonitu pro dekontaminaci vod

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 15.11.2016 byl vydán 58. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů a KCHFO MFF UK pořádala podzimní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 od 10:40 do 12:15 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře:

 • Martin Šťastný (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha), Josef Dudek (ZUŠ Praha 10)
  Jsou loštické poháry zbaveny tajemství?

 • Martin Šťastný, Miroslav Coubal (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
  Tektonické jíly a jílové minerály

 • Různé: Pavel Hájek - prezentace firmy Techfloor
  Informace o ECGA, konference v roce 2017

Více viz. POZVÁNKA.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů ve spolupráci s KCHFO MFF UK Vás pořádala jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 12. 05. 2016 od 10:45 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v posluchárně M2 (2. patro budovy).

V rámci semináře byly předneseny následující přednášky:

 • Dimitrios Papoulis (University of Patras, Greece)

  CLAY-BASED NANOCOMPOSITES POSSIBILITIES AND LIMITATIONS


 • Konstantinos Nikolakopoulos (University of Patras, Greece)

  UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR GEOLOGICAL AND GEOARCHAEOLOGICAL APPLICATIONS

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 2.5.2016 byl vydán 57. Informátor.

Dne 5.11.2015 byl vydán 56. Informátor.

VŠB TU Ostrava a Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala podzimní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 26. 11. 2015 se zahájením od 9:45 na VŠB TU Ostrava v posluchárně RV101.

Program semináře byl plánován jako celodenní s příspěvky od 10 do 16:30 hodin.

Přehled přednášek viz. POZVÁNKA.

Plánované rozvržení času semináře: Program.


Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala ve spolupráci s KCHFO MFF UK jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 28. 05. 2015 od 10:30 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

Program semináře byl následující:

 • Vzpomínka na RNDr. Karla Melku, CSc.

 • Křest knihy: Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů autorů K. Melky a M. Šťastného

 • Prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
  Kvantitativní minerální analýza hornin – Kritické hodnocení.

 • Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
  Ghassoul – charakterizace a použití marockého jílu.

Více viz. POZVÁNKA.

Fotografie ze semináře.


Dne 20.05.2015 byl vydán 55. Informátor.

Je možno se přihlásit na mezinárodní magisterský program Master Argiles IMACS.

Nakladatelstvím Academia byla vydána kniha Encyklopedický přehled jílových a příbuzných materiálů, autory jsou Karel Melka (†2015) a Martin Šťastný.

UPOZORNĚNÍ:

Euroclay 2015, 5. 7. - 10. 7 2015, Edinburgh, Velká Británie.

Členů České společnosti pro výzkum a využití jílů se týká poplatek Standard (member), při registraci neuvádíte do příslušné kolonky své členské číslo, pouze název společnosti: Czech National Clay Group. Ke konferenčnímu poplatku je třeba připočíst poplatek 15 GBP za každý abstrakt.

Dne 18.12.2014 byl vydán 53-54. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala ve spolupráci s KCHFO MFF UK podzimní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 27. 11. 2014 od 11:30 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, v seminární místnosti KCHFO (1. suterén budovy).

V rámci semináře byla přednesena následující přednáška:

 • doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. (Ústav anorganickej chémie SAV)

  Hybridné systémy organických farbív a ílových minerálov: Zaujímavé javy a možné aplikácie.

Více viz. POZVÁNKA.

Dne 4.12.2013 byl vydán 52. Informátor.

Dne 18.12.2013 byl vydán 51. Informátor. Součástí časopisu je dotazník, prosíme o vyplnění.

Dne 28.6.2013 byl vydán 50. Informátor.

49. Informátor - Kniha abstraktů z 6. MECC v elektronické verzi, podzimní informátor.

WWW stránky 6. středoevropské jílové konference, která se konala 4. - 9. 9. 2012!

Dne 31.5.2012 byl vydán jarní 48. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala jarní odborný seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek dne 21. 6. 2012 na Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8.

V rámci semináře byly předneseny následující přednášky:

 • RNDr. Martin Šťastný, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha),
  Mgr. Pavel Hájek (Na Konečné 33, 720 00 Ostrava –Hrabová):
  Rokytka, řeka proměn (nejen sedimenty a jejich kontaminace - populárně i odborně)
 • RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, katedra chemické fyziky a optiky):
  Cesta do mikrosvěta (a zase zpátky).

Více viz. POZVÁNKA.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK slavnostní seminář při příležitosti životního jubilea

Prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.,

který se uskutečnil v pátek dne 16. 3. 2012 v mineralogické posluchárně (1. patro) v budově geologických věd na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6, Praha 2.

Více viz. POZVÁNKA.

Fotografie ze semináře.Příspěvky z přednášek jsou od 47. Informátoru recenzovány.

Dne 29.11.2011 byl vydán podzimní 47. Informátor.

Česká společnost pro výzkum a využití jílů pořádala podzimní odborný seminář, který se uskutečnil ve středu dne 30. 11. 2011 na Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8.

V rámci semináře byly předneseny následující přednášky:

 • P.g. Jiří K. Novák, PhD.: (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha): Korekční a pucolánové suroviny Jamajky pro obnovu cementářské výroby a příměsí do betonu
 • Mgr. Lenka Lisá, Ph. D. (Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha): Jílové minerály v kontextu antropogenně ovlivněných sedimentů

Více viz. POZVÁNKA.

 
Copyright 2024 Česká společnost pro výzkum a využití jílů, z. s. Webmaster: Miroslav Pospíšil