CZ EN

Historie

Výzkum jílových hmot a geologické zkoumání přírodních jílových materiálů má v Českých zemích dlouhou historii. Detaily této historie jsou popsány v práci prof. Konty (1961), kde je uvedeno 145 referencí. Kořeny České jílové společnosti spočívají ve vzrůstající výzkumné aktivitě jílových minerálů a jílových hmot na Katedře petrologie Univerzity Karlovy v Praze v letech 1950-1957 právě pod vedením prof. J. Konty.
Na Přírodovědecné fakultě, v tomto centru výzkumu a výuky jílové vědy, byly pořádáný pravidelné semináře, obhajovány diplomové a doktorské práce o jílech. Rovněž první tři konference o jílové mineralogii a petrologii (s první v roce 1958) byly uskutečněny na této fakultě.

Oficiálně byla Československá jílová společnost založena v roce 1963 pod organizačním vedením Československé asociace pro mineralogii a geologii napojenou na Československou akademii věd.

Přehled konferencí pořádaných v tříletém intervalu:

1958: 1. konference v Praze
1961: 2. konference v Praze
1964: 3. konference v Praze

Tyto tři konference byly výhradně zorganizovány Katedrou petrologie Univerzity Karlovy.

1967: 4. konference v Košicích
1970: 5. konference v Praze
1973: 6. konference v Praze a Kutné Hoře
1976: 7. konference v Karlových Varech
1979: 8. konference v Teplicích
1982: 9. konference v Zvolenu
1986: 10. konference v Ostravě
1990: 11. konference v Českých Budějovicích

Tyto konference byly organizovány spolu se Skupinou Jilové Mineralogie a Petrologie patřící do Československé společnosti pro Mineralogii a Geologii Československé Akademie Věd.

Československá skupina pro jílovou mineralogii a petrologii byla také hlavní organizátor 5. Setkání evropských jílových skupin.

1992: 12. konference v Bratislavě
1994: 13. konference v Praze
1996: 14. konference v Banské Štiavnici
1998: 15. konference v Brně
Výše uvedené konference byly organizovány Českou a Slovenskou jílovou skupinou.

V roce 1991 Česká a Slovenská jílová skupina byla registrována jako nezáviská vědecká společnost. Nejprve Česká a Slovenská skupina zformovala jednotnou společnost. Konference o jílové mineralogii a petrologii byly organizovány alternativně v České a Slovenské republice. Po konferenci v Brně byla tato společnost rozdělena na Českou jílovou společnost a Slovenskou jílovou společnost.

  • 2000: 16. konference v Karlových Varech
  • 2004: 17. konference v Praze
  • 2008: 18. konference v Dolní Zátoni nedaleko Českého Krumlova
  • 2011: 19. konference v hotelu Skalský Dvůr, Lísek, u Bystřice nad Pernštejnem
  • 2017: 20. konference v Praze, VŠCHT

Vydání konferenčního sborníku se stalo tradicí. Tyto sborníky nebyly samostatně vydány pro 12. a 14. konferenci,neboť příspěvky byly publikovány v časopise Geologica Carpathica-Clays, který vydává Slovenská akademie věd Bratislava. Sborník nebyl rovněž vydán pro 19. konferenci.

  • 2012: 6. Středoevropská jílová konference (MECC) byla uspořádána v Průhonicích, 4. až 9. září.

V současné době jsou pravidelně organizovány 2 půldenní semináře ročně a vydáván časopis Informátor, zpravidla 2 čísla ročně.


Reference:


Konta J. (1961): Research work on clay minerals and argillaceous rocks in Czechoslovakia. In: Clays and Clay Minerals 10, 426-442.
Konta J., Melka K. (1997): Czech and Slovak National Clay Group: A short historical review. Newsletter of ECGA, No.1, p. 28-31.


 
Copyright 2024 Česká společnost pro výzkum a využití jílů, z. s. Webmaster: Miroslav Pospíšil