CZ EN

Kontakty

Jestliže máte zájem o zveřejnění jakékoliv zprávy v Informátoru, zašlete e-mail s informací na jednu z následujících adres:


doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph. D. (předseda společnosti)
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2
e-mail : miroslav.pospisil@matfyz.cuni.cz,
tel.: +420 221 911 245; fax: +420 221 911 249
RNDr. Martin Šťastný, CSc. (místopředseda společnosti, editor časopisu Informátor)
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 269, 16500 Praha 6
e-mail : stastny@gli.cas.cz,
tel.: +420 233 087 233
doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. (členka výboru společnosti)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 16628 Praha 6
Adresa České společnosti pro výzkum a využití jílů, z. s.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 269, 16500 Praha 6
IČO: 43874665
 
Copyright 2024 Česká společnost pro výzkum a využití jílů, z. s. Webmaster: Miroslav Pospíšil