CZ EN

Kontakty

Jestliže máte zájem o zveřejnění jakékoliv zprávy v Informátoru, zašlete e-mail s informací na jednu z následujících adres:


RNDr. Martin Šťastný, CSc (předseda společnosti, editor časopisu Informátor)
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 269, 16500 Praha 6
e-mail : stastny@gli.cas.cz,
tel.: +420 233 087 233
doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (místopředseda společnosti)
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2
e-mail : pospisil@karlov.mff.cuni.cz,
tel.: +420 221 911 245; fax: +420 221 911 249
Adresa SVVJ dle stanov. Nepoužívejte pro korespondenci.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 269, 16500 Praha 6
IČO: 43874665
 
Copyright 2023 Česká společnost pro výzkum a využití jílů Webmaster: Miroslav Pospíšil