CZ EN

Členství

Výhody členství:

Možnost účastnit se seminářů pořádaných jílovou společností.
Časopis Informátor s přehledem informací z oblasti jílové vědy.
Možnost vlastní prezentace na stránkách společnosti.
Slevy na konferenčním poplatku konferencí pořádaných AIPEA.
Členství v AIPEA v rámci kolektivního členství.
Slevy na konferenčním poplatku konferencí pořádaných jílovou společností.

Prezentace členů

Každému členu jílové společnosti nabízíme možnost vlastní prezentace. Pokud jste dosud nebyli osloveni, pravděpodobně nemáme správnou e-mailovou adresu. Kontaktujte nás. Děkujeme!


Instituce
Zaměření
doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.ÚCHPL VŠCHTGeochemie arsenu a selenu v půdách, sorbenty.
Mgr. Pavel Hájek TECHFLOORVývoj nových materiálů pro podlahové systémy.
Dr. David HradilÚACh AV ČR, v.v.i.Testování a aplikace mikroanalytických metod pro analýzu uměleckých děl.
Ing. David Koloušek, CSc.ÚCHPL VŠCHTStruktura a vlastnosti silikátů, anorganické sorbenty.
Ing. Jiří Mališ, Ph.D.HGF VŠB-TU OstravaMikroskopie hornin a minerálů, gama spektrometrie stavebních materiálů.
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.CN VŠB-TU OstravaPříprava a testování sorbetů, katalyzátorů a fotokatalyzátorů na bázi vrstevnatých silikátů.
doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.MFF UKMolekulární simulace interkalovaných jílových materiálů.
doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D. CN VŠB-TU OstravaRtg. difrakce, molekulární modelování, aplikace jílových minerálů v nanokompozitech.
RNDr. Jana Švandová, Ph.D. Didaktické centrum geologie Muzea ŘíčanyLektor / geolog / přírodovědec
doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D. CN VŠB-TU OstravaMolekulární modelování interkalovaných a povrchově modifikovaných fylosilikátů.
RNDr. Marta Valášková, DSc. IET VŠB-TU OstravaCharakterizace jílových minerálů a jejich aplikace do kompozitů s požadovanými funkčními účinky.
RNDr. Anna Žigová, CSc. Geologický ústav AV ČR, v.v.i.Mineralogie, geneze a klasifikace půd.

Členské poplatky na rok 2023 zůstávají ve výši z roku 2022. V současnosti se nyní platí i roční poplatek za každého člena ve prospěch AIPEA.

    poplatek / rok
    Individuální řádné členství500,- Kč
    Studenti250,- Kč
    Důchodci250,- Kč
    Kolektivní členství organizace2000,- Kč
    Úhradu prosím proveďte do konce března roku 2023.


Prihláška: pdf, doc

Podepsanou přihlášku zašlete na Vámi zvolenou adresu kontaktní osoby.

Účet České společnosti pro výzkum a využití jílů č. 2600344578/2010 u FIO banky a.s.

 
Copyright 2023 Česká společnost pro výzkum a využití jílů Webmaster: Miroslav Pospíšil